Партнери

Со нашето софтверско решение oXEnterprise Solution имаме корисници низ цела територија на Р. Македонија. Партнери кои ќе ни помогнат во импементација, обука и развој на софтверот се секогаш добредојдени.

Она што го бараме од нашите партнери е:

  • Да изведуваат претпродажни активности,
  • Имплментација на oXEnterpriseSolution кај крајните корисници
  • Обуки и поддршка.

Доколку сакате да станете наш партнер контактирајте на тел. 048/403-503, моб. 075/444-010 или пишете mail на gmanceski@t-home.mk