oXEnterprise Solution

 

Што е VERP-oxEnterpriseSolution?

VERP –oxEnterpriseSolution е софтвер наменет за следење на целокупното работење на фирмите, кој со својата модуларна организација овозможува навремена информираност, точност, прецизност и едноставност во работењето.

 

Визуелното окружување на програмата овозможува на лесен и брз начин да се дојде до крајните резултати. Програмата е конципирана по принцип на модули кои претставуваат логички целини и во зависност од тоа што сакаме да го сработиме, го одбираме соодветниот модул. oxEnterpiseSolution покрај другото, се одликува и со лесна прилагодливост на новите потреби.

 

Програмот oxEnterpriseSolution е скалабилен во однос на големината на фирмата, што значи дека може да го користат мали фирми, но и фирми со сложена хиерархиска и систематизациона структура и е наменет за:

 

VERP -oxEnterpriseSolution пакети

Што е потребно за да работи oXEnterpriseSolution?

  • компјутер со процесор минимум Core 2 Duo, препорачано i3
  • RAM меморија минимум 2GB, препорачано 4GB
  • Оперативен систем: Windows 7, или понов
  • SQL server EXPRESS
  • dotNET Framework 2.0sp1 (за Windows 7 или понов OS - dotNET Framework 3.5.1)

* За работа преку интернет потребно е SQL сервер-от да може „да се гледа“ од интернет, односно рутерот да биде соодветно конфигуриран.


Како да го купам?

симнување на упатство (.pdf)