Приемен

Priemen е апликација за евиденција на кандидати за студенти.
Брзо и лесно внесување на податоците.
SQL база на податоци.
Во базата на податоци се веќе внесени средните училишта, општините, факултетите.
Податоците се внесуваат поделени по учебни години и уписни рокови.
Се внесуваат оценките од сите години во средно, а програмата пресметува се што треба.
Преглед и печатење на списоци генерирани според разни критериуми: бодови, националност, општина, струка...
Време потребно за обука на внесувачи на податоци 10 минути.