Зошто VERP-oxEnterprise Solution

 

 

  • Затоа што нашите софтверски решенија се точни и прецизни;
  • Затоа што со користењето на нашиот софтвер се зголемува продуктивноста на вработените, се зголемува ефективноста и ефикасноста, а тоа придонесува до намалување на трошоците на корисникот; Затоа што нудиме решенија кои се едноставни и лесни за користење од страна на корисниците;
  • Затоа што имаме големо искуство во анализирање на бизнис процесите во фирмите и изработка на решенија според потребите на фирмите;
  • Затоа што имаме големо искуство во имплементација на голем број на софтверски решенија во фирми од различни сектори со различни дејности низ цела држава;
  • Затоа што нудиме секакви консултации, поддршка и одржување со backup-ирање на податоците;
  • Затоа што ги прифаќаме советите, идеите и забелешките од корисниците за  надградување и усовршување на софтверот;
  • Затоа што ги следиме и имплементираме законските измени;
  • Затоа што располагаме со одговорен тим кој прецизно, точно, ефективно и ефикасно си ја извршува својата работа;