Enterprise Solution


Комплетно решение за финансиско и материјално работење, малопродажба, производство, пресметка на плата, основни средства. Евиденција на плаќања со електронски банкарски изводи.

Централна база на податоци, до која програмот може да пристапи и преку интернет.

Може да го користат магацини, продавници, аптеки, фирми со повеќе филијали на различни локации, книговодствени бироа со многу коминтенти, дистрибутери опремени со ПДА уреди, кафетерии, ресторани...

Повеќе

Enterprise Solution


Комплетно решение за финансиско и материјално работење, малопродажба, производство...

Повеќе

InfoSystem


Софтвер за изработка и презентирање на информативни и промотивни пораки.
Клиент/Сервер решение.

Повеќе

Portal Builder


Софтвер со кој се прават web портали за Workflow и Business Proces Management. Дизајн на текови на процеси...

Повеќе

Софтвер за фактурирање


Брза и лесна изработка на фактури. Печатење на неколку форми на фактури, фискална сметка...

Повеќе

Евиденција на раб. време


Пресметува работни саати според податоците за влез и излез кои ги запишува Читач...


Повеќе

Рецепција


Евиденција, прегледи и извештаи на резервации, пријави и ноќевања, мини бар и други услуги.


Повеќе

Телефонска Централа


Евиденција на сите појдовни и дојдовни повици од Вашата телефонска централа.


Повеќе

Приемен


Апликација за евиденција на кандидати за студенти.
Повеќе

Регистар


Апликација за евиденција на индустриски зони, која ја води Секторот за развој во општината.


Повеќе

SiteLock


Апликација која овозможува сурфање само на една веб страна. Се користи...


Повеќе

Web design


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusantium dignissimos, laboriosam omnis non. Quisquam aut quae corporis ipsum quibusdam quidem.

Повеќе